Sustineţi Educaţia!

Resursele Ecce Educatia

Obiectivele, oricât de măreţe ar fi, se realizează doar dacă se alocă resurse pentru aceasta: resurse umane – cu timp şi competenţe în fierite domenii, resurse materiale, resurse financiare şi/ sau relaţii comunitare.

O modalitate pe care am considerat-o potrivită pentru reunirea resurselor este înfiinţarea unei  ”Banci de resurse” pentru realizarea obiectivelor pe care le-am propus.

Pentru resursele umane: membrii asociaţiei, colaboratori voluntari

Pentru resurse materiale se pot face donaţii pentru materialele şi echipamentele utilizate în cadrul acţiunilor noastre.

Pentru resursele financiare: puteţi sprijini acţiunile Asociaţiei ECCE Educatia prin direcţionarea a 2% din impozitul pe venit către asociaţia noastră. Această direcţionare se poate realiza prin completarea Declaratiei 230.
Ce aveţi de făcut?
1. Descărcaţi formularul : Formular pentru declaratia 230
2. Completati formularul cu datele necesare:

 • La secţiunea III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003,
 • bifati partea a doua Sustinerea unei entităţi non profit/ unităţi de cult
 • Denumire entitate nonprofit: Asociaţia ECCE Educaţia
 • Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult: 26080828
 • Cont bancar (IBAN): RO89 BRDE 330S V429 3555 3300
 • Suma (lei): 2% din impozitul anual.  În situația în care nu cunoaşteţi suma care poate fi virată, nu veti completa urmând ca organul fiscal să calculeze şi să  vireze suma admisă, conform legii.
  3. Depuneţi fomularul
 • Termen de depunere: până la data de 10 mai 2014
 • Formularul se completează în două exemplare:
  originalul se depune la în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire iar al doilea exemplar rămâne la contribuabil
 • Data depunerii formularului este data înregistrării acestuia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
 • Găsiţi instrucţiunile de completare în partea a doua a formularului pe care l-ati descarcat.
 • Va stam la dispoziţie pentru informatii suplimentare si pentru sprijin in completarea si depunerea formularului.

În situaţia în care doriţi să contribuţi la dezvoltarea Băncii de resurse pentru calitatea educaţiei, vă invităm să ne trimiteţi un mesaj la adresa ecceeducatiaro@gmail.com, sau să postaţi comentarii în această secţiune a blogului.

Va mulţumim pentru implicare.
Mihaela Carmen Seuşan, preşedinta Asociatiei ECCE Educaţia

tel. 0728371611

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *