BE InvolvED!

Cum a început?

Întrucât școala este o investiție socială în capitalul uman, societatea se așteaptă ca această investiție să fie rentabilă și profitabilă în ceea ce privește îmbunătățirea socială, contribuind astfel la dezvoltarea și asigurarea prosperității și incluziunii sociale în Europa și în afara ei.

Viziunea Asociației, ca reprezentant al societății civile, este că educația de calitate este soluția la provocările societății actuale. Avem convingerea că o educație de calitate se poate realiza doar în școli eficiente și doar prin cooperarea și implicarea autentică a tuturor factorilor care formează comunitatea educativă (unitate de învățământ, părinți s.a). Dacă unii dintre aceşti factori nu se implică suficient sau eficient în realizarea misiunilor propuse, efortul asumat de către celelalte părţi implicate va fi mai mare pentru a se ajunge la nivelul de calitate a educaţiei dorit.

Una dintre misiunile pe care Asociația ECCE și le-a asumat a fost “reunirea resurselor umane şi  materiale din instituţii şi organisme implicate în educaţie şi formare”. Am considerat că pentru a realiza această misiune este necesar ca cei care doresc să se implice eficient să dețină un minim set de competențe astfel: abilități de comunicare și de rezolvare a conflictelor, cunoștințe referitoare la elementele care asigură o educație de calitate, școala eficientă, elemente de dezvoltare personală pentru îndeplinirea scopurilor și pentru sprijinul elevilor, integrarea noilor tehnologii în educație.

Obiectivele proiectului

O1. Dezvoltarea competențelor a 6 membri și colaboratori ai Asociației, participanți la mobilități, în
următoarele domenii: comunicare, medierea conflictelor, colaborare eficientă între părinți și cadre
didactice, metode și tehnici de motivare pentru realizarea scopurilor, noile tehnologii în educație, competențe necesare în formarea părinților și cadrelor
didactice pentru a facilita implicarea autentică în viața școlii;
O2. Crearea până în luna iunie 2020 a unui portal care să conțină informații utile pentru părinți,
informații furnizate de unitățile de învățământ, resurse și care să poată fi utilizat pentru cursuri de
formare on line atât pentru părinți sau pentru alți beneficiari ai serviciilor Asociației;
O3. Proiectarea, până în septembrie 2020, a 3 ateliere de formare, inclusiv a resurselor necesare, ca
rezultat al mobilităților astfel: Atelierul 1. Comunicare, colaborare și medierea conflictelor în educație, Atelierul 2. Metode și tehnici pentru motivare și învățare. Atelierul 3 Parteneriat educational pentru o “echipa de vis” în beneficiul elevilor.

O4. Abilitarea cu setul de competențe din cadrul celor patru ateliere, până în decembrie 2020, a cel
puțin 20 părinți și 10 cadre didactice pentru a deveni agenți activi în furnizarea unei educații de
calitate.

Activitățile din cadrul proiectului

  1. Selectarea unității de învățământ partenere

În data de 7 august 2019 a fost lansată o invitație către unitățile de învățământ din localitatea Cisnădie, județul Sibiu de a se implica în implementarea proiectului în calitate de partener. Textul invitației poate fi vizualizat AICI.

Unitatea de învățământ care a depus documentele solicitate și care a fost selectată ca partener este Școala Gimnazială nr. 3 Cisnădie, jud. Sibiu.

2. Apel pentru depunerea candidaturilor pentru a participa la mobilități și selecția candidaților care vor participa la mobilități (se poate descărca de aici:Apel_ERASMUS1_PV)

În perioada 2-13.09.2019, membrii Asociației ECCE Educația și cadrele didactice care predau la Școala Gimnazială nr. 3 Cisnădie, județul Sibiu sunt invitați/ invitate să își depună candidatura pentru a participa la una dintre mobilitățile din cadrul proiectului ERASMUS+ “Implică-te în educație pentru binele copilului tău” (BE InvolvED!”).

Pentru a fi eligibile persoanele care doresc să participe la mobilități trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să fie membru al Asociației ECCE Educația sau cadru didactic încadrat la Școala Gimnazială nr. 3 Cisnădie, să aibă studii superioare, să dețină atestat de formator sau sa facă dovada că are competențe de formator.

Dosarul de candidatură va cuprinde: 1. Scrisoare de intenţie, 2. CV în format Europass, 3. Documente doveditoare (în copie): Certificat de naștere, Buletin/ Carte de identitate, Diploma licenta, Adeverință de la Scoala Gimnazială nr. 3 Cisnădie pentru profesori/ Adeverinta de membru al Asociației ECCE Educația pentru membri, Atestat de formator/ Alte dovezi care atestă calitatea de formator, 4.Plan de diseminare

Dosarul va fi  va fi depus direct la sediul Asociației din Cisnădioara, str. Izvorului 67, de luni până vineri între orele 17- 19, până vineri, 13.09.2019, ora 15.

3. Derularea mobilităților.

În perioada octombrie 2019- aprilie 2020,  6 persoane (3 membri ai asociației și 3 cadre didactice din unitatea de învățământ parteneră, Școala Gimnazială nr. 3 Cisnădie) vor participa în binom la următoarele 3 mobilități:

M1 Conflict Mediation: Innovative approaches to teaching, INFOL, Roma, 07- 11.10.2019 (Medierea conflictului. Abordări inovative în predare)

M2. Parents & Teachers: building bridges, iDevelop Teacher Training în Sevilla, Spania 24 – 28.02.2020. (Părinți și profesori – construind legături/ poduri)

M3. Emotional intelligence and coaching skills for teachers, school and adult education staff, IFOM, Bologna, Italia,19-25.04. 2020,(Inteligența emoțională și abilități de coaching pentru profesori și pentru personal din domeniul educației și al formării adulților)

  1. Ateliere de formare pentru părinți și pentru profesori

  2.  Diseminarea experiențelor