Evaluarea naţională

Evaluarea Naţională se desfăşoară în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale şi cu OMEN 3334/ 24.04. 2014 si LEN.

Se evaluează competenţele elevilor din clasa a II-a, din clasa a IV-a şi din clasa a VI-a.

Elevii de clasa a VI-a vor susţine două  teste de câte 60 min. Unul, în data de 5 iunie 2014,  cu subiecte din Aria curriculară Limbă şi comunicare şi altul , în data de 6 iunie 2014 (vineri, de la ora 12), cu subiecte din Aria curriculară Matematică şi ştiinţe (fizică şi biologie).

În conformitate cu art. 9, alin (2) din OMEN 3334/ 24.04. 2014, testele vor fi elaborate după un format asemănător celor internaţionale. Având în vedere rolurile pe care le am în sistemul de învăţământ, de profesor de fizică şi de evaluator itemi şi formator pentru evalaurea la fizică (după modelul evaluărilor internaţionale), am avut curiozitatea să analizez modelele de subiecte postate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale. 

O primă constatare este aceea că, la fizică cel puţin, itemii propuşi ca “model” nu respectă formatul testelor internaţionale. Un item (un subiect ar trebui să vizeze o competenţă, un obiectiv şi un conţinut). Baremele ar trebui revizuite. Nu voi intra în amănunte tehnice, însă analiza acestor modele mi-a declanşat mai multe îngrijorări în primul rând în calitatea pe care o am, aceea  de profesor de fizică.

Nu am aflat din niciun document ce competenţe se vor evalua. Se poate presupune că vor fi evaluate toate competenţele din programă (în programa de clasa a VI-a la fizică sunt 16 competenţe specifice de format ). Cum se vor pregăti elevii pentru evaluare dacă nu ştiu ce competenţe se vor evalua? Exersând itemii “model”?  A învăţa rezolvând teste de evaluare este ca şi cum ai încerca să “îngraşi (slăbeşti) pe cineva prin cântărire”.

Instruirea centrată pe elev şi pe competenţe este în cazul acesta o iluzie. Competenţa nu înseamnă reproducerea rezolvării unei probleme (învăţată pe de rost ) ci a fi capabil de a rezolva o  problemă nouă  într-o situaţie reală, de viaţă.

Testele de evaluare se aplică pentru a afla ce achiziţii au elevii, ce ştiu ei, ce competenţe au, dar mai ales pentru a afla ce nu ştiu, ce nu au înţeles ,  care ar putea fi cauzele pentru care nu au înţeles sau au înţeles greşit. Va fi destul de dificil să se extragă informaţii relevante în legătură cu reprezentările greşite ale elevilor în urma analizării răspunsurilor la subiectele date ca “model”.

Rezultatele acestor evaluări vor fi utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor şi pentru preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu (art.74 din LEN).

Nu am găsit nicio informaţie în legătură cu modul în care au fost validaţi itemii propuşi (aşa cum se cere în metodologie) şi care este rezultatul validării. Dacă aceşti itemi nu ar fi corespunzători, cum ne vom asigura  că rezultatele vor oferi informaţii relevante pentru planul individual? Cât de eficient va fi planul individual dacă rezultatele nu reflectă greşelile sau reprezentările greşite ale elevilor?

Sper ca toate aceste ingrijorări să nu se materializeze şi că elevii din clasa a VI-a vor avea alt gen de subiecte de rezolvat la fizică  în data de 6 iunie 2014 astfel încât concluziile să nu fie de genul: “elevii nu ştiu fizică şi matematică”, “profesorii nu i-au pregătit cum trebuie”, “e nevoie de pregătire suplimentară pentru examene naţionale” s.a.m.d

ci ” % dintre elevi conceptualizează (sau nu) noţiunea de  densitate a substanţelor”, “% dintre elevi demonstrează sau nu înţelegerea unor fenomene fizice”, ” % dintre elevi interpretează (sau nu) informaţiile relevante din tabele, grafice, texte din perspectiva unui principiu științific”, “% dintre elevi selectează (sau nu) operația, metoda de rezolvare corespunzătoare” s.a.m.d

Părinţii elevilor care doresc informaţii suplimentare în legătură cu Evaluările naţionale – clasa a VI-a ne pot contacta la adresa de mail ecceeducatia@yahoo.com.

Îmi declar disponibilitatea de a participa la elaborarea unor  variante de subiecte care pot folosi scopului declarat al evaluării naţionale la fizică.

 

Mihaela Seusan,

preşedinte al Asociaţiei ECCE Educaţia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *