Jurnalul schimbării 2. Comunitatea educativă

Specialiştii au găsit o ecuaţie, o formulă a schimbării.
Nemulţumire x Viziune x Primul pas > decât rezistenţa la schimbare
(sursa: http://www.12manage.com/methods_beckhard_change_model.html)
În traducere, această (in)ecuaţie s-ar putea citi cam aşa: rezultatul înmulţirii dintre gradul de nemulţumire, viziunea asupra schimbării şi primul fas făcut pentru schimbare trebuie să fie strict mai mare decât rezistenţa la schimbare. Dacă cel puţin un termen din inecuaţie are valoarea zero sau lipseşte atunci, chiar în lipsa vreunei rezistenţe la schimbare, lucrurile vor rămâne neschimbate, vor rămâne la fel.
Vă propun un exerciţiu de analiză a necesităţii şi posibilităţii de schimbare în domeniul educaţional atât din perspectiva beneficiarilor, a elevilor, a părinţilor, a comunităţii în generalcât şi din perspectiva celor care furnizează servicii educaţionale, cadrele didactice.
Să le luăm pe rând:
Nemulţumirea în acest domeniu ar putea fi descrisă de diferenţa între ceea ce se aşteaptă şi ceea ce se primeşte de la sistemul educaţional.
Exitenţa unei viziuni înseamnă că se cunoaşte cum ar arăta în viitor situaţia schimbată.
Primul pas înseamnă că cei care doresc schimbarea au realizat ceva relevant în sensul schimbării.
Pare evident faptul că dacă nu există nemulţumiri nu există niciun motiv de schimbare. Reciproca e oare valabilă? Dacă nu există nicio schimbare înseamnă că nu există nemulţumiri?
Asociatia ECCE Educatia poate oferi o viziune asupra viitorului şi poate sprijini şi participa la “primil pas”.

Asociatia ECCE Educatia sprijină beneficiarii educaţiei (părinţi şi elevi) în identificarea locului lor în raport cu sistemul educaţional precum şi al rolului lor în propria educaţie şi dezvoltare.
În acest sens organizărm începând cu luna ianuarie 2014 întâlniri cu părinţii elevilor pentru a-i sprijini în cunoaşterea sistemului educaţional cu scopul de beneficia de servicii educaţionale de calitate în perspectiva dezvoltării unei comunităţi educate.
Invităm, aşadar, persoanele interesate de educaţia copiilor lor să participe la aceste întîlniri.
Prima întâlnire va avea loc în data de 24 ianuarie 2014, la orele 17:30. Locul va fi comunicat ulterior, în funcţie de câte persoane se vor înscrie.
Tema întîlnirii: Locul părinţilor în raport cu sistemul educaţional şi rolul lor în educaţia comunităţii.
Înscrierile se pot face la adresa de mail: ecceeducatia@yahoo.com sau la telefon, 0728371611.
Mihaela Seuşan,
preşedinta Asociaţiei ECCE Educaţia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *