ECCE-Ambasador LLL

ECCE – Ambasador pentru învățare pe tot parcursul vieții este al doilea proiect Erasmus+ (nr. contract 2020-1-RO01-KA104-079296) al Asociației ECCE Educația. 

Scopul proiectului

Sensibilizarea cetățenilor în legătură cu necesitatea învățării pe tot parcursul vieții pentru a deveni autonomi în autoformarea lor ca cetățeni, în funcție de nevoile identificate, pentru integrarea cu succes, în viața socială și pe piața muncii europeană și internațională.

Obiectivul general al proiectului 

Dezvoltarea resurselor umane (cel puțin 8 persoane) și de formare (curriculum și resurse) pentru furnizarea modernă, în sistem blended learning, la distanță sau față în față a unor programe de calitate, la nivel european, pentru educația adulților în domeniile: dezvoltarea unor abilități „soft” și educație antreprenorială și financiară necesare atât în viața personală cât și în cea profesională.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *