Legislatie utila

Legislatie utila

Vă prezentăm mai jos câteva legi importante care reglementează educația în România.

NOUTĂŢI LEGISLATIVE!

1.Noul Regulament de organizare si functionare a unitatilor de invatamant aprobat prin OMEN nr. 5115 din 15.12.2014. (Asteptam aceasta regelmentare din anul 2011).

Descarca ROFUIP.

Atentie! din 19 decembrie 2014 Ministerul Educatiei Nationale poartă denumirea de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiintifice.

Ministru este domnul Mihai Sorin Cîmpeanu.

2. OMEN nr. 5123/15.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-2015 şi pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora la link-ul acesta: http://www.edu.ro/index.php/articles/22363

3.  Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar

http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordin_4619_2014_metodologie_cadru_consiliul_administratie_unitatile_invatamant_preuniversitar.php

 

1. Legea Educatiei Nationale – Descarcă Legea nr.1/2011

2. Legea 544/12.10.2001 actualizată – Legea privind liberul acces la informaţiile de interes public. Descarcă legea 544/2001

Accesul liber şi neingradit al persoanei la orice informaţii de interes public,  constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.Dacă doriţi să cunoaşteţi orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice (Guvern, Primărie, unităţi de învăţământ ş.a.), indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei, legea 544 vă sprijină în exercitarea acestui drept.

3. Legile calităţii în educaţie 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.75/2005 şi

Legea 87/ 10.04.2006 privind asigurarea calitatii in educatie

4. Legea administratiei locale

5. Legea transparentei decizionale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *